Daniela a Paľo Kráľ v Skeltone, apríl 2019 - Vladimir Branko